Uporabnik z vpisom v bazo na portalu pusti osebne podatke oz. informacije. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov se lastnik portala zavezuje, da ne bo vršil nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, varovanju zbirk osebnih podatkov in uporabi le-teh. Podatki, ki jih iskalci zaposlitev zaupajo lastniku portala, so namenjeni izključno pooblaščenim osebam v podjetjih, kadrovikom. Osebne podatke lahko uporabnik kadarkoli odstrani iz baze. Obveščanje uporabnikov poteka dokler bodo podatki uporabnika vpisani v bazo in dokler bodo nastavitve zahtevale aktivno obveščanje o vsebinah portala Karierist.SI.

Lastnik portala si pridržuje pravico izjemoma elektronsko obveščati vse uporabnike portala Karierist.SI:

– v primerih večjih sprememb in novosti delovanja sistema,
– za redno obveščanje uporabnikov sistema s pomankljivimi podatki življenjepisa,
– za redno obveščanje uporabnikov z zastarelimi podatki življenjepisa,
– za redno obveščanje uporabnikov sistema glede poteka zaposlitvenega oglasa,
– za redno obveščanje uporabnikov z zastarelimi podatki ali napačnimi podatki zaposlitvenega oglasa.