1. Pogoji uporabe

Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe vsebin in storitev portala Karierist.SI. Z uporabo spletnih strani in storitev portala se strinjate s pogoji uporabe.

2. Vsebine portala

Dovoljena je uporaba in pregled vsebin portala, pri čemer je prepovedano kršenje avtorskih pravic vsebin portala. Brez pisnega dovoljenja avtorja ali pooblaščene osebe avtorskega dela ni dovoljeno delno ali v celoti kopirati razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati vsebin na Zaposlitev.net. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe izvajalca oz. avtorja ali avtorjev vsebin, ni dovoljeno. Skrbnik portala se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov in vsebin, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Določene vsebine portala Karierist.SI so dostopne le registriranim uporabnikom portala Karierist.SI. Ta vsebina ni javno objavljena in dostopna vsebina ter se smatra kot klubska vsebina.

3. Odgovornost lastnika portala

Lastnik portala Karierist.SI ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, ki bi nastale zaradi uporabe aplikacij Karierist.SI. Ravno tako ne prevzema odgovornosti za morebitne okvare oz. izgubo podatkov, ki izhajajo iz napak strojne ali programske opreme uporabnika. Lastnik portala ne odgovarja za nedelovanje aplikacije v primeru motenj v delovanju ali nedelovanja internetnega omrežja med naročnikom in izvajalcem. Lastnik portala ni odgovoren za motnje v delovanju aplikacije oz. izgubo morebitnih podatkov, ki so posledica višje sile. Lastnik portala ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

4. Povezave na spletne strani

Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje lastnik portala Karierist.SI., in zato za vsebino teh strani ne odgovarja.

5. Dostopnost in uporabnost

Lastnik portala si prizadeva uporabnikom zagotoviti nemoteno uporabo spletnega portala, v normalnih pogojih 24 ur dnevno, vsak dan v letu. Lastnik portala si pridržuje pravico do ustavitev oz. motenj v dostopu do sistema Karierist.SI zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave strojne ali programske opreme. Ob morebitnem večjem posegu v sistem, si lastnik portala pridržuje pravico do večjih izpadov sistema, praviloma ob nedeljah ali praznikih. Skrbnik skrbi za tehnično delovanje portala. Skrbnik ne odgovoraja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo oz. izgubo podatkov, ki so posledica morebitnih težav ali prekinitev delovanja portala. Skrbnik tudi ne odgovoraja za nedelovanje portala ali posredno ali neposredno škodo oz. izgubo podatkov sistema, ki so posledica višje sile.